Websites

Website | Landelijke Cliëntenraad

Website Landelijke Cliëntenraad

Basisontwerp voor de website voor de LCR, overlegorgaan voor cliëntenorganisaties en cliëntenraden die optreden bij beleidsontwikkeling namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. Bekijk de website. Zie ook tijdschriften en folders|brochures.

Website | Landelijke CliëntenraadWebsite | Landelijke CliëntenraadWebsite | Landelijke Cliëntenraad Beweeg over de plaatjes om een grotere afbeelding te bekijken.